Reimlechkeeten am Jugendhaus

D'Rencontre:

D'Rencontre ass Herzsteck vun eisem Jugendhaus. Hei hudd dir méiglechkeeten op eng Partie Billard, Kicker, Darts oder suguer Brietspiller an Kaartespiller. En plus steet ierch eng Bar zur Verfügung wou dir eppes ziersen an ze drenken kennt bestellen.

Och een Chilleck get et an der Rencontre wou dir kennt relax mat Kollegen remhänken an Fernseh oder Zeitungen liersen.

 

D'Kichen:

An der Kichen bidden mir ierch regelmässeg Kachaktivitéiten un. Hei kache mir oft International Rezepter oder baacken Kuchen.

MULTIMEDIA RAUM:

Am Multimediaraum hudd dir méiglechkeet fir op den Internet zouzegreiffen oder Playstation an DVD ze kucken. Desen Sall get awer och mol benotzt fir ze Danzen oder aner schein Aktivitéiten (bsp: Bastelen, Informatiouns & Präventiounsdeeg...).

Personalbüro:

Hei fann dir emmer eng Persoun mat där dir iwwert är Problemer schwetzen kennt ouni dat eng aner Persoun daat soll matkreien. Dest ass och den Raum wou dir är Wertsaachen kannd oofgin fir dat se net geklaut gin.

De Späicher:

Enn 2013 kridd Jugendhaus endlech eng Sortie de Secours um Späicher an somatt kennen mir deen Sall dann och endlech benotzen. Dese Raum soll benotzt gin fir een Danz & Trainingssall am Jugendhaus ze hun. Emmer mei Jonker froen no Danzsäll oder Trainingsäll an doweinst wär et och gudd deen Sall fir esou een Zweck kennen ze benotzen. Den Projet fängt also reicht ab 2014 un.