Meekranz mat Grillen

30.04.2013 15:04

JUKATE MEEKRANZ & GRILLEN

Den leschten Dag am Abrell (Denchdes den 30) maachen mir mat ierch een Meekranz op den Leiffrächen. Hei gin mir op den Bierg erop an maachen e Kranz fird Jugendhaus an daat ganzt mat enger gudder Grillade :)